Universiteit Leiden

Het eren van een Oba
Het eren van een Oba Bronzen beeld van een Oba, Benin, gemaakt tussen 1600-1720

Dit soort beelden werd gemaakt als een Oba (vorst) stierf en daarmee werd de overledene geëerd. In 1897 voerden Britse troepen een strafexpeditie uit tegen het Koninkrijk Benin, gelegen in het huidige Nigeria. De Britten maakten een grote hoeveelheid bronzen beelden en reliëfs buit. De collectie werd verdeeld over meerdere etnografische musea in Europa, waaronder dat in Leiden. Momenteel wordt gewerkt aan beleid om koloniale roofbuit terug te geven. Carel Stolker volgt als lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen van dichtbij de discussie over die restitutie.

Hoofd­deksel uit Enggano
Hoofd­deksel uit Enggano Indonesië, gemaakt vóór 1888

Op het Indonesische eiland Enggano droegen de vrouwen bijzondere hoofddeksels bij belangrijke rituelen. Op dit hoedje is een verslagen vijand afgebeeld. Dergelijke hoofddeksels werden gedragen bij het binnenhalen van de oogst en de jachtbuit of de introductie van bijzondere voorwerpen van buiten het dorp. De voorwerpen werden uitgestald op het dorpsplein waarbij de vrouwen langs de huizen dansten en jonge kokosnoten neerlegden. Het binnenhalen van bijzondere voorwerpen van buiten stimuleert de vruchtbaarheid en creativiteit van de samenleving. Ook de universiteit zou doodbloeden zonder invloeden van buitenaf.

Territory Dress
Territory Dress Susan Stockwell, 2018 (7175-1a)

Een jurk met vele lagen. In deze recent gemaakte Territory Dress zijn geografische kaarten verwerkt van het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied, Indonesië, Suriname en Nederland. Hiermee worden thema’s als kolonialisme, globalisering en de relaties tussen verleden, heden en toekomst gevisualiseerd. Van rechten tot geschiedenis, (post)kolonialisme wordt op vele manieren bestudeerd aan de universiteit.